Waterscouting Paul Kruger
De  Waterscouts uit Middelburg

De oudercommissie zoekt versterking!

De leden van de oudercommissie vertegenwoordigen tijdens de groepsraad de speltak, waar hun zoon bij zit. De groepsraad is de vergadering waarbij het beleid van de groep wordt vastgesteld en bestuurlijke beslissingen worden genomen. De oudercommissie heeft spreek- en stemrecht tijdens deze vergaderingen en kan hier aangeven waar jeugdleden en ouders tegenaan lopen, wat zij als prettig ervaren of waar juist behoefte aan is. De inbreng van de oudercommissie helpt het team van onze groep om nog beter te functioneren.

Leden van de oudercommissie worden als lid ingeschreven bij Waterscouting Paul Kruger en daarmee ook bij Scouting Nederland. Om vrijwilliger bij Waterscouting Paul Kruger te kunnen worden is een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. De aanvraag gebeurt in overleg met de voorzitter en is gratis.

Taken:

  • Informeren, nadenken en formuleren van behoeften van leden en ouders.
  • Meedenken en meestemmen over besluiten die worden genomen tijdens de Groepsraad.

Frequentie:

Ongeveer eens per twee maanden een groepsraad bijwonen. Dit is altijd op vrijdagavond. De groepsraad vindt plaats op het clubhuis en start meestal, om 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Na de vergadering is er meestal nog een ontspannen samenkomst in het Wilde Vaart hok. 

Interesse? Klik hier!
 
Instagram