Waterscouting Paul Kruger
De  Waterscouts uit Middelburg

Bestuur

Het bestuur van Waterscouting Paul Kruger bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een groepsbegeleider en algemeen bestuursleden. Alle leden worden in principe voor een periode van drie jaar gekozen.

Groepsraad

De groepsraad is het overlegorgaan voor alle groepszaken van Waterscouting Paul Kruger. In de groepsraad wordt het groepsbeleid vastgesteld. De groepsraad bestaat uit leiding, bestuursleden en leden van de oudercommissie. Indien nodig wordt ook de materiaalmeester uitgenodigd. Bij voorkeur dient zowel het groepsbestuur als iedere speltak vertegenwoordigd te zijn bij elke groepsraad. De groepsraad vergadert ongeveer acht keer per jaar of zoveel vaker als nodig.


 
Instagram