Waterscouting Paul Kruger
De  Waterscouts uit Middelburg

Lidmaatschapsgeld

De hoogte van de kosten voor het lidmaatschap (contributie) wisselt per speltak. Het geld dient per kwartaal overgemaakt te worden (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Wordt een kind in het midden van een kwartaal lid, dan worden de kosten vanaf dat moment berekend. De contributieafdracht aan Scouting Nederland is hierbij inbegrepen.

Kosten

– Dolfijnen: € 31,50- per kwartaal

– Zeeverkenners: € 42,00- per kwartaal

– Wilde Vaart: € 45,00- per kwartaal

- Loodsen: € 68 per jaar. 

Naast het lidmaatschapsgeld komen er nog een aantal andere kosten bij. Aanschaf van een uniform (das en blouse), Zomerkamp, Pinksterkamp (dat is het jaarlijkse Zeeuws Water Kamp (ZeWaKa op het Scoutcentrum Zeeland in Veere, voor de Zeeverkenners en Wilde Vaart) en de jaarlijkse Berentocht (Hike).

Het Jeugdsportfonds

Geld mag geen spelbreker zijn. Het budget van het Jeugdfonds Sport en Cultuur is alleen voor gezinnen met een laag inkomen. De contributie en eenmalig een uniform wordt vanuit het fonds vergoed. De kampkosten en andere activiteiten vallen buiten het budget van het Jeugdfonds. Bij Waterscouting Paul Kruger hoort iedereen erbij, ook als je minder te besteden hebt. Kijk voor meer informatie op deze pagina.


 
Instagram